Fiberplay

Sprawdź prędkość łącza

Wykonaj speedtest

Należy pamiętać, że najbardziej miarodajny test przeprowadzić należy będąc połączonym po kablu LAN. Upewnij się, że inne urządzenia nie są aktualnie połączone do sieci inaczej może to zaburzyć wynik.

Technologia WiFi

Preferujemy

Sprawdzone przez nas routery